Ga naar begin
dec 30, 2020

Preventieve maatregelen tegen bijvangst zeehonden geïmplementeerd

Om de bijvangst van zeehonden te voorkomen, zijn in 2020 op al onze pelagische schepen ontsnappingspanelen in onze visnetten in gebruik genomen. Samen met nettenmakers werd een visnet met een ontsnappingsopening ontworpen, zodat een zeehond die per ongeluk het net in zwemt weer kan ontsnappen. Het paneel werd in 2020 in verschillende seizoenen en visgebieden naar tevredenheid getest.

Recent onderzoek laat zien dat zeehonden, bruinvissen en dolfijnen in aantallen toenemen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde in november 2020 een onderzoek dat aantoonde dat de bruinvispopulatie in het Nederlandse deel van de Noordzee met een factor zeven is toegenomen tussen 1991 en 2019. Ook zeehondenpopulaties namen flink toe. Grijze zeehonden in de Noordzee zijn in aantal bijvoorbeeld meer dan verdriedubbeld in de afgelopen 25 jaar. De toename is een recente ontwikkeling, want in de laatste decennia van de vorige eeuw nam het aantal zeehonden, bruinvissen en dolfijnen in de Noordzee en omliggende West-Europese wateren nog af.

De toename van het aantal dieren in zee heeft logischerwijs tot gevolg dat de kans groter wordt dat bij een vissersschip een dolfijn of een zeehond onbedoeld in het visnet terecht komt. De afgelopen jaren startte de visserijsector verschillende onderzoeken om dit te voorkomen. Zo deden wij in 2019 mee aan een onderzoek van de Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) naar het gebruik van pingers tegen de bijvangst van dolfijnen. Pingers zijn apparaatjes die worden vastgemaakt op het visnet en een geluid produceren dat dolfijnen afschrikt. Als preventieve maatregel is sinds maart 2020 een nieuwe generatie pingers in gebruik genomen. Niet alleen door onze schepen, maar door alle schepen van de leden van de PFA.

Daarnaast deden wij in 2020 onder begeleiding van een wetenschapper van de PFA onderzoek naar manieren om bijvangst van zeehonden en andere zeezoogdieren te voorkomen. Hier bleek een aanpassing in het visnet met een ontsnappingsopening uitkomst te bieden. Bij de ontwikkeling ervan putten we uit de ervaring die we eerder opdeden met het toepassen van ontsnappingspanelen in Noordwest-Afrikaanse wateren. Samen met nettenmakers hebben we deze panelen doorontwikkeld en getest. Daarna volgde er gesprekken met het Ministerie van LNV om zeker te stellen dat zowel het testen als het in gebruik nemen van de aangepaste netten mogelijk is binnen alle bestaande visserijregelgeving. We ontvingen daarover positief bericht van het ministerie. Inmiddels zijn de ontsnappingspanelen op onze vloot in gebruik genomen.