Ga naar begin
Keuren Makreel Aan Boord

Visserijonderzoek voor duurzaamheid

Om de zee in balans te houden is wetenschappelijk onderzoek naar visstanden belangrijk. Dit is de basis voor het vaststellen van verantwoorde quota.

Onze bijdrage aan onderzoek

Om te zorgen voor de generaties na ons is duurzaam vissen essentieel.

Visserijonderzoek is essentieel om de juiste schattingen van visbestanden te maken en op basis daarvan verantwoorde visquota op te stellen. Deze quota bepalen hoeveel we maximaal mogen vissen als bedrijf. Voor goed onderzoek zijn gegevens nodig. Omdat wij dagelijks op zee zijn, fungeren we voor visserijonderzoekers als extra paar ‘ogen en oren’.

Wij delen de gegevens die aan boord verzameld worden met wetenschappelijke instituten, nemen waarnemers mee aan boord en dragen actief bij aan speciale wetenschappelijke onderzoeken om meer inzicht te krijgen in de visbestanden. Hoe meer gegevens er bekend zijn, des te nauwkeuriger schattingen van de omvang van de visbestanden gemaakt kunnen worden.

Onderzoek naar de visstand

Jaarlijks worden quota vastgesteld die bepalen hoeveel we maximaal mogen vangen als bedrijf. Deze quota worden opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek. Om goede adviezen te geven hebben visserijonderzoekers per vissoort en per gebied veel gegevens nodig over de omvang van visbestanden en vangsten. Maar bijvoorbeeld ook over de leeftijden, de conditie en de reproductie van de vis. Onze vissers aan boord investeren veel tijd en energie in het beschikbaar maken van zulke gegevens. Wij hebben er namelijk baat bij dat de visquota op een juiste manier wordt vastgesteld. Zo kunnen we duurzaam blijven vissen voor de generaties van nu en de toekomst.

Gegevens delen

Omdat wij ook baat hebben bij de inzichten vanuit wetenschappelijk onderzoek, dragen wij graag ons steentje daaraan bij. Dit doen wij sinds een aantal jaren door gegevens van onze kwaliteitsmeesters aan boord beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Kwaliteitsmeesters zorgen er onder andere voor dat de voedselveiligheid en hygiëneprocedures worden gevolgd en dat alle medewerkers aan boord oog hebben voor de borging van kwaliteit. 

De kwaliteitsmeester bewaakt de hygiëne, de versheid van vis en de naleving van HACCP-protocollen. Ook is hij verantwoordelijk voor de sortering van de vis. De kwaliteitsmeester werkt daarvoor nauw samen met de schipper, machinisten en de ploegenbazen om de kwaliteit en sortering van de gevangen vis die is opgeslagen in de Refrigerated Sea Water (RSW) kritisch in de gaten te houden. Zo mag de vis niet te lang in deze tanks zitten en moet de vis binnen 6 tot 12 uur na vangst worden ingevroren. Daarnaast neemt de kwaliteitsmeester de nodige monsters van de ingevroren vis en deelt zijn inzichten met de schipper en walorganisatie. Kortom: de kwaliteitsmeester is aan boord verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vis: van de vangst tot het aan land brengen.

Cornelis Vrolijk werkt hierin samen met Redersvereniging voor de Zeevisserij (RVZ). De RVZ heeft een eigen wetenschapper in dienst die verschillende wetenschappelijke onderzoeken coördineert waar onze schepen en bemanningen graag aan bijdragen.

Deelname aan onderzoek

Een andere vorm van onderzoekssamenwerking is onze deelname aan wetenschappelijke surveys. Tijdens deze onderzoeken worden gericht gegevens verzameld die nodig zijn om meer inzicht te krijgen in bepaalde visbestanden. Bijvoorbeeld voor bestanden waar nog te weinig informatie over is om gedegen quota-adviezen te geven, zoals tarbot en griet. Maar ook de ontwikkeling van maatregelen ter voorkoming van ongewenste bijvangst, zoals de ontsnappingspanelen die Cornelis Vrolijk heeft ontwikkeld. Het uitbreiden van kennis op het gebied van (de omvang van) visbestanden en maatregelen om zo selectief mogelijk te vissen, helpt om de zee vitaal te houden.

Waarnemers aan boord

Op zowel onze trawlers als onze kotters gaan regelmatig waarnemers mee aan boord. Vaak zijn dit waarnemers van Wageningen Marine Research, het instituut voor toegepast marien ecologisch onderzoek van Wageningen University & Research (WUR). Zij monitoren en bemonsteren de vangstsamenstelling aan boord. De verzamelde gegevens worden door het onderzoeksinstituut gebruikt voor bestandschattingen en voor de quota-adviezen. Dit gebeurt in samenwerking met collega’s van onderzoeksinstituten uit andere landen. Zo dragen wij bij aan betrouwbare quota-adviezen.