Ga naar begin
IMG 7409 A

Duurzaam gebruik van grondstoffen

Reductie, hergebruik en recycling van grondstoffen is een essentieel onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van onze organisatie.

Onze aandacht voor circulariteit

Binnen onze duurzaamheidsstrategie hebben we zes thema's benoemd. Een van de thema's is circulariteit, ofwel het duurzaam omgaan met grondstoffen.

Het gebruik van grondstoffen leidt namelijk onder andere tot grondstoffenschaarste, emissies en heeft impact op biodiversiteit en ecosystemen.

Indirect heeft deze impact op biodiversiteit en ecosystemen weer effect op de gezondheid van de mens en op de economische prestaties. Concreet kijken we bijvoorbeeld naar verpakkingsmaterialen voor onze vis zoals karton en plastic. Maar ook ons afval op land en op de schepen heeft de aandacht, net als onze visnetten, pallets en ons watergebruik. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met grondstoffen en materialen en zullen ons waar mogelijk inzetten voor reductie, hergebruik of recycling van onze grondstoffen.

Overige aandachtsgebieden

Binnen onze duurzaamheidsstrategie kennen we zes aandachtsgebieden. Naast circulariteit focussen we ons op biodiversiteit en ecosystemen, gezond voedsel, emissies, zorg voor mensen en ketenverantwoordelijkheid.

Screenshot Toekomst

Gezonde levens en vitale zeeën

Onze duurzaamheidsstrategie