Ga naar begin
Istock 117710589

Biodiversiteit en ecosystemen

Biodiversiteit en de gezondheid van ecosystemen zijn van belang voor het klimaat, de gezondheid en het welzijn van mensen, de voedselzekerheid én voor economische voorspoed.

Onze aandacht voor biodiversiteit

Binnen onze duurzaamheidsstrategie hebben we zes thema's benoemd. Een van de thema's is biodiversiteit en ecosystemen.

Om ook toekomstige generaties te kunnen voorzien van vis, is duurzame visserij en het beheer van visbestanden van vitaal belang. Wij dragen daarom actief bij aan wetenschappelijk onderzoek naar de visbestanden met de inzet van onze schepen en bemanningen.  

Andere thema’s die van belang zijn binnen het aandachtsgebied ‘biodiversiteit en ecosystemen’, en waar we aan werken, zijn het voorkomen van bijvangst en het verminderen van bodemberoering. Innovaties van visserijtechnieken spelen hierin een belangrijke rol. Dit aandachtsgebied omvat tevens de impact op ecosystemen van aquacultuur.

Overige aandachtsgebieden

Binnen onze duurzaamheidsstrategie kennen we zes aandachtsgebieden. Naast biodiversiteit en ecosystemen focussen we ons op gezond voedsel, emissies, zorg voor mensen, circulariteit en ketenverantwoordelijkheid.

Screenshot Toekomst

Gezonde levens en vitale zeeën

Onze duurzaamheidsstrategie