Ga naar begin
mrt 24, 2021

Cornelis Vrolijk publiceert MVO-jaarverslag 2019

Na een bewogen jaar door Covid-19 zijn wij trots ons MVO-jaarverslag 2019, het zij met enige vertraging, te publiceren. Het verslag geeft overzicht van de MVO-activiteiten voor onze pelagische en demersale visserij. Er wordt daarmee aangesloten bij de beleidsplannen die Cornelis Vrolijk in 2015 en 2017 heeft opgesteld. Ook besteden we aandacht aan enkele van onze dochterondernemingen.

We leven in een snel veranderende wereld waarin de transitie naar een duurzamer voedselsysteem een actueel thema is. Vis en visproducten bieden hierin kansen. Voor de productie van vis is namelijk weinig tot geen gebruik van land of zoetwater nodig. Ook is de bijbehorende CO2-voetafdruk relatief laag, in vergelijking met andere eiwitrijke producten. Daarnaast heeft vis (vooral vette vis) vele positieve gezondheidsaspecten. Voor een steeds duurzamere productie en verwerking van vis zijn wij daarom overtuigd van een belangrijke rol voor de visserijsector.

Sinds 2013 is ons duurzaamheidsbeleid een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. In onze MVO-jaarverslagen leggen we uit hoe we dit invullen. Samenwerken met (visserij)wetenschappers is bijvoorbeeld voor ons vanzelfsprekend. Zo testen we in 2019 een nieuwe visserijmethode ter vervanging van het pulstuig. Deze nieuwe "waterspraytechniek", waarbij de vis van de bodem wordt opgeschrikt met behulp van waterstraaltjes, lijkt veelbelovend maar is nog volop in ontwikkeling. Naast innovatie in visserijtechnieken richten we ons ook op andere duurzame innovaties, zoals de toepassing van waterstof.

In 2019 ondertekenden we een World Oceans Deal met Good Fish. Door samenwerking met deze NGO in een onderzoeksproject over flyshootvisserij, dragen we bij aan meer kennis over deze visserij. Op onze trawlers namen we pingers in gebruik ter voorkoming van dolfijnen in onze netten en deden we onderzoek naar de ontwikkeling van ontsnappingspanelen voor zeehonden.

Om sociale en ecologische duurzaamheid in de keten te waarborgen, werken we aan een procedure voor een duurzaam inkoopbeleid. Tot slot zijn naast plezier in het werk, veiligheid en duurzame inzetbaarheid de belangrijkste aandachtspunten voor onze medewerkers, voor nu en in de toekomst.

Nieuwsgierig geworden naar meer van onze MVO-activiteiten in 2019? Download dan hier ons jaarverslag.