ImprintDisclaimerContact

Vissen met oog voor de toekomst

Haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting, sardien: onze vissers leveren dagelijks miljoenen gezonde, eiwitrijke en betaalbare maaltijden.

Een groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van vis als belangrijkste leverancier van gezonde dierlijke eiwitten. Het aantal wereldbewoners stijgt en daarmee neemt de vraag naar betaalbaar eiwitrijk voedsel toe. Het is een grote uitdaging om ook in die toekomstige behoefte aan vis te blijven voorzien. Daarbij is wetenschappelijk onderzoek en verantwoordelijk beheer van de visbestanden van groot belang.

Van die verantwoordelijkheid zijn wij ons zeer bewust. Daarom werken wij nauw samen met wetenschappers. Samenwerking, niet alleen op het gebied van bestandsonderzoek, maar ook gericht op de verdere innovatie van duurzame visserijtechnieken.

De CO2 voetafdruk van de pelagische visserij is lager dan die van vele andere dierlijke eiwitten (vlees). En daar waar mogelijk brengen wij deze nog verder naar beneden. Zo vissen wij "met oog voor de toekomst."

11-04-2017
France Pélagique en Havyard Ship Technology ondertekenen overeenkomst voor bouw van innovatieve pelagische trawler
10-03-2017
PFA en RVZ ondertekenen Green Deal voor een Schone Zee
13-02-2017
Mijlpaal bereikt op het gebied van internationale afspraken over arbeidsomstandigheden voor vissers