Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

De PFA (Pelagic Freezer-trawler Association)

De Pelagic Freezer-trawler Association (PFA) behartigt de belangen van negen Europese pelagische bedrijven op Europees en internationaal niveau. Op dit moment heeft de vereniging leden in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Litouwen. Stuk voor stuk betreft het rederijen die pelagische vissoorten vangen, op zee invriezen en verwerken voor menselijke consumptie.

De PFA speelt een actieve rol in diverse sectorale en internationale organen, waar het visserijbeleid wordt besproken en adviezen worden geformuleerd. Deze impliceert de (Europese) Regionale Adviesraden voor de pelagische bestanden (pelagische RAC) en voor de EU-vloten die actief zijn in externe wateren (Long Distance RAC).

De PFA is ook vertegenwoordigd in de pelagische werkgroep van de Europese Vereniging van Producenten Associaties (European Association of Producers Associations) alsmede in Europêche / Cogeca en het Raadgevend Comite voor Visserijzaken (Advisory Committee on Fisheries Affairs, ACFA), een officieel adviesorgaan van de Europese Commissie.