Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

De milieuprestaties van wild gevangen schol en kabeljauw uit de Noordzee zijn vergelijkbaar met die van geïmporteerde kweekvis zoals zalm, tilapia en pangasius. Zo concludeert het LEI in een in januari 2012 verschenen studie. Wij verwachten dat de milieuprestaties van schol en kabeljauw inmiddels sterk verbeterd zijn door toepassing van technologische innovaties, zoals de pulswing op onze kotters.

De resultaten van de door het LEI uitgevoerde levenscyclusanalyse (LCA) laten zien dat er geen significante verschillen zijn tussen energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen (die klimaatverandering veroorzaken) van schol en kabeljauw enerzijds en zalm, tilapia en pangasius anderzijds. De vermesting is bij wild gevangen vis veel lager dan bij de bestudeerde kweekvissoorten.
 
Hoewel de vangst van schol en kabeljauw meer energie vraagt dan de productie van vlees, is de bijdrage aan de productie van broeikasgassen vergelijkbaar met die van varkensvlees. Dit komt doordat de productie van vlees gepaard gaat met emissies van andere broeikasgassen dan CO2, zoals methaan. Vis scoort beter dan rundvlees maar kip scoort licht beter dan vis.
 
Met deze studie van het LEI krijgt de Nederlandse visserijsector een beeld van zijn milieuprestaties. De score van Noorzeevis kan nog flink verbeteren omdat er bij visserij nog veel brandstof bespaard kan worden. Door innovatieprojecten in de visserij versterkt door te zetten zullen aanzienlijke verbeteringen worden behaald.
 
Deze studie/ dit project is uitgevoerd in opdracht van Jaczon BV. Mede-aanvragers van dit project zijn: W.G. den Heijer en Zn B.V., United Fish Auctions N.V. en Stichting de Noordzee. Het onderzoek is uitgevoerd en gefinancierd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in het kader van het VIP-programma 2011. Het onderzoek is mede gefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF) binnen het kader: Investering in duurzame visserij.