Cornelis Vrolijk logo
ImprintDisclaimerContact

Akoestisch onderzoek op zee


Om visbestanden goed te beheren heb je niet alleen goede gegevens nodig, maar ook een goed plan om deze gegevens te gebruiken opdat de visbestanden aantoonbaar duurzaam beheerd worden.
 
Voor bestandsschattingen wordt vaak gebruik gemaakt van akoestische gegevens verkregen tijdens de bemonstering door onderzoeksschepen. Het Nederlandse onderzoeksschip “Tridens” heeft ook akoestische apparatuur aan boord en vaart jaarlijks langs, al metend, een vaste route om de situatie van jaar op jaar te kunnen vergelijken. Dit soort surveys zijn zeer kostbaar en het blijft moeilijk om een compleet beeld te krijgen van de visbestanden, ondanks de enorme internationale inspanningen.

Commerciële pelagische schepen zoals die van Cornelis Vrolijk hebben dezelfde akoestische apparatuur aan boord om vis op te sporen als de onderzoeksschepen. Gezien de lange tijd die commerciële schepen per jaar op zee doorbrengen zouden zij een enorme hoeveelheid akoestische gegevens kunnen leveren aan onderzoekers. Het ligt dan ook voor de hand om te kijken hoe deze gegevens gebruikt kunnen worden voor het verbeteren van biologisch en bestandsonderzoek.

Op dit moment werken IMARES en Cornelis Vrolijk intensief samen in een uniek project dat gericht is op het ontwikkelen van een methode om akoestische gegevens te verzamelen aan boord van de schepen van Vrolijk. Dit project startte in 2012. Als het lukt om samen een methode te ontwikkelen voor deze manier van gegevens verzamelen, dan liggen bijvoorbeeld verbetering van bestandschattingen van horsmakreel of makreel in het verschiet. In gebieden elders in de wereld waar men geen onderzoeksschepen beschikbaar heeft kan deze methode als voorbeeld dienen voor visserijonderzoek. 

 

Onderzoekers van IMARES ijken de apparatuur van de 'Carolien' SCH 81 om de gegevens te kunnen gebruiken voor bestandsonderzoek.